Terms & Conditions

Σύνοψη:
Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας και να
εκπληρώσουμε τους στόχους σας, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να έχουμε κάποια
πράγματα καταγεγραμμένα, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να γνωρίζουμε τι είναι τι,
ποιος πρέπει να κάνει τι και τι προβλέπεται αν κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη σύμβαση
δε θα βρείτε δυσνόητους νομικούς όρους ή μεγάλα αποσπάσματα από κείμενα που δεν
μπορούν να διαβαστούν. Δεν επιθυμούμε να σας παραπλανήσουμε ώστε να
υπογράψετε κάτι για το οποίο θα μετανιώσετε αργότερα. Επιθυμούμε την ασφάλεια και
των δύο μερών τώρα και στο μέλλον.
Εν συντομία:
Εσείς, η εταιρεία προσλαμβάνετε εμάς, το διαδικτυακό τόπο ekaneskratisi.gr/developers
ώστε να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε το διαδικτυακό σας τόπο με συνολικό κόστος
, όπως διαμορφώθηκε σε προηγούμενη επικοινωνία
μας. (Το παραπάνω ποσό δε συμπεριλαμβάνει το νόμιμο ΦΠΑ, 24%.) Φυσικά, είναι
λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό.
Δηλαδή, πρόκειται για μία ανάθεση εντολής από εσάς προς εμάς με νομικά δεσμευτικό
περιεχόμενο για την ολοκλήρωση των εργασιών της μεταξύ μας σύμβασης κατά τους
όρους που περιγράφονται πιο κάτω:
Τι συμφωνούν και τα δύο μέρη;
Εσείς
Ως πελάτης μας έχετε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να επέμβετε σε αυτή τη σύμβαση
ως αντιπρόσωπος της εταιρείας ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεστε. Συμφωνείτε
να μας παρέχετε υλικό ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, όπως και όταν το
χρειαστούμε, στη μορφή που θα σας ζητήσουμε. Συμφωνείτε να επισκοπείτε τη δουλειά
μας και να μας παρέχετε σχόλια κι έγκριση των διάφορων σταδίων της ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Οι προθεσμίες έχουν ισχύ και για τα δύο μέρη και αυτό σημαίνει ότι
δεσμεύεστε κι εσείς για τις ημερομηνίες που καθορίζουμε από κοινού και όπως
φαίνονται στο Χρονοδιάγραμμα. Επίσης, συμφωνείτε να τηρήσετε το πρόγραμμα των
πληρωμών όπως περιγράφεται στο τέλος αυτής της σύμβασης.
Εμείς
Έχουμε την εμπειρία και την ικανότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε
και θα τις παρέχουμε με τρόπο επαγγελματικό κι εντός των χρονοδιαγραμμάτων που
βλέπετε στο Χρονοδιάγραμμα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα μοχθήσουμε
να ικανοποιήσουμε όλες τις προθεσμίες, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για καθυστέρηση
στην ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί το έργο ή που θα ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα
του από τη στιγμή που έχετε εσείς καθυστερήσει στο να μας παρέχετε υλικό ή στο να
εγκρίνετε την πρόοδο του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Όταν η καθυστέρηση
έγκρισης από την πλευρά σας του υλικού της δουλειάς μας ή της προόδου των
συγκεκριμένων εργασιών μας είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει πλέον λόγος για την
εκτέλεση της σύμβασης τότε απλώς σας επιστρέφουμε το υλικό και δεν υφίστανται
εκατέρωθεν οικονομικές και κάθε άλλου είδους απαιτήσεις.
Επιπλέον, θα διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μας
παρέχετε.
Συγκεκριμένα τμήματα του έργου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Θα δημιουργήσουμε σχέδια (designs) για την αισθητική, τη διάταξη και τη
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το παρακάτω στάδιο:
▪ Επιλογή Θέματος και εγκατάσταση
Κατά τη διάρκεια του στάδιου αυτού θα αποφασίσουμε από κοινού τη γενικότερη αισθητική (look and feel) της ιστοσελίδας, καθώς
και θα συμπεριλάβουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία από πλευράς περιεχομένου που θα ενσωματωθούν βάσει του θέματος που θα
εφαρμοστεί.
Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει ένα σχεδιασμό και τη δυνατότητα από μέρους σας να
κάνετε σε αυτόν έναν κύκλο επεμβάσεων. Αν και μετά τον ένα κύκλο επεμβάσεων δε
μείνετε ευχαριστημένοι, θα θεωρηθεί ότι η αμοιβή μας είναι η πρώτη δόση του
συνολικού κόστους και στη συνέχεια μπορείτε ή να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση ή να
κάνετε επιπλέον επεμβάσεις με επιπλέον τίμημα, το οποίο θα καθοριστεί από κοινού.
Με τη σύμβαση αυτή αποδέχεστε ότι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε έτοιμες
βιβλιοθήκες κώδικα που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους σε μορφή προσθέτων
(plugins, add-ons, extensions κ.λπ.) ώστε να βελτιστοποιήσουμε την εμφάνιση ή/και τη
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα
δε θα είναι κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο.
ΚΕΙΜΕΝΑ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συγγραφή κειμένων ή το πέρασμα νέου περιεχομένου για
το διαδικτυακό σας τόπο. Ωστόσο, θα είμαστε χαρούμενοι να σας βοηθήσουμε στην
περίπτωση που χρειάζεστε κάτι τέτοιο, με χρέωση που θα συμφωνηθεί από κοινού, ή
να σας δείξουμε δωρεάν τον τρόπο εγκατάστασής τους .
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συμφωνούμε να μας παρέχετε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Αν επιλέξετε να
αγοράσετε φωτογραφίες από κάποιο διαδικτυακό τόπο, μπορούμε να σας συστήσουμε
τους καλύτερους από αυτούς, αλλά δε θα αναλάβουμε να ερευνήσουμε και να βρούμε
εμείς το φωτογραφικό υλικό που επιθυμείτε.
Ασφαλώς κάθε φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή ή υλική μορφή θα πρέπει να
συνοδεύεται και από την άδεια χρήσης του δημιουργού. Σε περίπτωση που δεν έχετε
εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του φωτογραφικού υλικού δεν μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε χρήση τους από
εσάς.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα γίνει στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
Wordpress. Εμείς θα αναλάβουμε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση κι εφαρμογή
των templates στο συγκεκριμένο λογισμικό καθώς επίσης κι όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την απρόσκοπτη κι επιτυχημένη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας περιέχει εργασίες, οι οποίες έχουν αναλυθεί
εμπεριστατωμένα σε προηγούμενή μας επικοινωνία είτε μέσω της προσφοράς που έχει
κατατεθεί σε εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω συναντήσεων. Με
τη σύμβαση αυτή αποδέχεστε την εγκυρότητα των συνομιλιών και των συμφωνιών
αυτών.
Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα γίνει σε μία γλώσσα: τα Ελληνικά.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Γνωρίζουμε με βάση την εμπειρία μας ότι οι συμβάσεις στις οποίες έχει
προαποφασιστεί το κόστος είναι συχνά μη ωφέλιμες για εσάς, καθώς μπορεί να
περιορίσουν τις ιδέες σας για το πως να φαίνονται κάποια πράγματα ή πως να
λειτουργούν. Δεν επιθυμούμε να περιορίσουμε τις επιλογές σας ή την ευκαιρία να
αλλάξετε άποψη για κάποια πράγματα.
Οι εκτιμώμενες τιμές βασίζονται στον αριθμό των ημερών που υπολογίζουμε ότι θα
χρειαστούμε να ικανοποιήσουμε όλα όσα μας έχετε πει ότι θέλετε να πετύχετε. Αν όμως
έχετε αλλάξει τη γνώμη σας, θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σελίδες ή πρότυπα
σελίδων ή ακόμα νέες πτυχές στη λειτουργικότητα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε από
κοινού σε ένα νέο ποσό, το οποίο θα σας χρεώσουμε. Παράλληλα, πιθανόν να σας
ζητήσουμε να καταγράψετε τα νέα χαρακτηριστικά του έργου ώστε να μπορούμε να
ελέγχουμε τις αλλαγές.
Νομικά θέματα
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία ενός πρότυπου ιστοσελίδας ή ενός
ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και
συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή
απομονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν
λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν μας έχετε ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους.
Ασφαλώς αποδέχεστε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που
τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία συνολικά του project με την ανεπιφύλακτη
παραλαβή της δουλειάς μας από εσάς.
Με τη παρούσα συμφωνία και τα δύο μέρη ρητά αναγνωρίζουμε ότι κάθε συμφωνία μας
(τηλεφωνική, μέσω email, μέσω FAX κ.λπ.) με οποιοδήποτε τρόπο δεσμεύει τα δύο
μέρη και αποτελεί παράρτημα της υπάρχουσας συμφωνίας. Η αναιτιολόγητη και χωρίς
την ύπαρξη σπουδαίου λόγου διακοπή της συνεργασίας μας από υπαιτιότητά σας, σας
ενέχει κατά τις διατάξεις του νόμου. Εάν ένας όρος αυτής της συμφωνίας αποδειχτεί
ενάντια στο νόμο, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα
κριθεί ξεχωριστά από τη συμφωνία και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη
δυνατότητα εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων όρων.
Πνευματικά δικαιώματα
Εγγυάστε σε εμάς ότι οποιαδήποτε τμήματα κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδίων, σημάτων ή άλλου περιεχομένου που μας παρέχετε για να συμπεριληφθεί στην
ιστοσελίδα ανήκει σε εσάς ή έχετε άδεια για να το χρησιμοποιήσετε.
Όταν λάβουμε την τελική πληρωμή από εσάς τα πνευματικά δικαιώματα
διαμορφώνονται ως εξής:
Ανήκουν σε εσάς τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιουργήσαμε
για το έργο αυτό. Θα σας παραδώσουμε ένα αντίγραφο όλων των αρχείων, το οποίο θα
πρέπει να φυλάξετε με προσοχή καθώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε
αντίγραφα ή να σας παραδώσουμε πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήσαμε κατά την
παραγωγή τους.
Επίσης, ανήκουν σε εσάς τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που μας
παρείχατε, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Σε εμάς ανήκει ο κώδικας των αρχείων
HTML και CSS και σας παρέχουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε αυτό το
έργο.
Μας αρέσει να επιδεικνύουμε τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε με άλλους
ανθρώπους όσα μαθαίνουμε, έτσι διατηρούμε το δικαίωμα να εμφανίσουμε και να
δημιούργησουμε διασδυνδέσεις (links) ως μέρος της δουλειάς μας, να γράψουμε για το
έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία. Επίσης, διατηρούμε το
δικαίωμα να αναγράψουμε στην ιστοσελίδα σας ότι σχεδιάστηκε κι αναπτύχθηκε από
εμάς με τη χρήση διακριτικού κειμένου και υπερσύνδεσμου προς τη δική μας
ιστοσελίδα.
Πληρωμές
Είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μια μικρή εταιρεία να
πληρώνεται σύμφωνα με όσα έχουμε συμφωνήσει μέσω αυτής της σύμβασης. Επίσης,
είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι επιθυμείτε να διατηρήσουμε το φιλικό επίπεδο και να μείνετε
προσηλωμένοι στο πρόγραμμα πληρωμών που φαίνεται στο τέλος αυτής της
σύμβασης.
Το ποσό κάθε δόσης δεν επιστρέφεται για κανένα λόγο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας μας, για οποιαδήποτε αιτία, με πρωτοβουλία του πελάτη.
Σχετικά με την ισχύ της σύμβασης
Όπως γίνεται με τα εισιτήρια στο πάρκινγκ, δεν μπορείτε να μεταφέρετε αυτή τη
σύμβαση σε κάποιον άλλο, χωρίς την άδειά μας.
Αυτή η σύμβαση παραμένει ενεργή και δεν υπάρχει λόγος να ανανεωθεί. Αν για κάποιο
λόγο κάποιο τμήμα της είναι μη έγκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να
ισχύουν.
Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιήσαμε είναι απλή, οι προθέσεις είναι σοβαρές και αυτή
η σύμβαση είναι ένα νόμιμο έγγραφο υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών
δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης.
Τρόπος πληρωμών
Η πληρωμή για το έργο θα γίνει σε μία (1) δόση:
▪Με την υπογραφή αυτής της σύμβασης
Το ανωτέρω ποσό αφορά πληρωμή μέσω paypal στο email
homebodyservice@gmail.com.
Το τιμολόγιο θα κοπεί και θα παραδοθεί με το πέρας του έργου

 

 

Summary:
We will do our best to meet your needs and to
meet your goals, but sometimes it is better to have some
things recorded, so that both sides know what is what,
who should do what and what is planned if something is wrong. In this contract
you will not find obscure legal terms or big extracts from texts that are not
can be read. We do not want to mislead you to
sign something for which you will regret later. We want security and security
of both parties now and in the future.
In brief:
You, the company you are hiring us, the website ekaneskratisi.gr/developers
to design and develop your site at a total cost
, as it was formed in previous communication
us. (The above amount does not include legal VAT, 24%.) Of course it is
a little more complicated, but we will get to that.
That is, it is a mandate from you to us with a legally binding one
content to complete the work of our contract between them
terms described below:
What do both parties agree to?
You
As a customer you have the ability and the ability to intervene in this contract
as the representative of the company or organization you are working for. You agree
to provide us with material to complete our work, as and when
we need it in the form we ask you to. You agree to review the work
and provide us with feedback and approval of its various stages at regular intervals
time lapses. The deadlines apply to both parties and that means that
you are also committed to the dates we define together and like
shown in the Schedule. You also agree to abide by their program
as described at the end of this contract.
We
We have the experience and the ability to provide you with the services you need
and we will provide them professionally and within the timetables
see the Schedule. During our cooperation we will work
to meet all deadlines, but we are not responsible for delays
on the date when the project is completed or a section is completed
since you have been delayed to provide us with material or to
approve its progress at specific times. When the delay
your approval of the material of our work or progress
our specific work is such that there is no longer any reason for it
execution of the contract then we simply return the material and do not exist
economic and any other type of requirements.
In addition, we will maintain the confidentiality of all of our information
provide.
Specific parts of the project
DESIGN
We will create designs for aesthetics, layout, and design
functionality of your website. The design includes the following step:
Thread Selection and Installation
During this stage, we will jointly decide on the look and feel of the site,
and we will include all the necessary elements in terms of content to be incorporated on the subject
implemented.
This contract includes a design and the ability on your part to
you make a cycle of interventions. Though after one cycle of interventions
be happy, it will be considered that our fee is its first installment
total cost and then you can either cancel this contract or to
do extra interventions at an additional cost, which will be determined jointly.
With this agreement you accept that we have the right to use ready
code libraries created by third parties in the form of add-ons
(plugins, add-ons, extensions, etc.) to optimize the appearance and / or
functionality of your website, without this meaning the end result
it will not be something unique and special.
texts
We are not responsible for writing texts or passing new content for
your web site. However, we will be happy to help you in
if you need this, with a charge that will be agreed together, or
to show you how to install them for free.
PHOTO GALLERY
We agree to provide photographic material in digital format. If you choose to
buy pictures from a website, we can recommend you
the best of them, but we will not undertake to investigate and find
we photographic material you want.
Certainly any photographic material in digital or material form should be
is also accompanied by the author’s license. If you do not
ensure the copyright of the photographic material we can not
we use and we bear no responsibility for any use of them from
you.
DEVELOPMENT I.